גופיה בדפוס דיגיטלי, מכנסים כסף מבריקות ונוחות.jpg